ADRESY

Adres do korespondencji i dostaw:
ul. Wrzesińska 20
61-021 Poznań

Siedziba Zarządu i adres do umieszczania na fakturze:
ul. Św. Trójcy 14
61-477 Poznań

UWAGA! Faktury papierowe prosimy wysyłać na adres:

61-021 Poznań, ul. Wrzesińska 20

Kontakty:

Tel +48 61 653 6473

Fax +48 61 653 6478

Mail biuro@dagat.com.pl

MAPA