Dotacje PARP

Projekt 2

logo Fundusze Europejskie logo Rzeczpospolita Polska logo Unia Europejska

DAGAT-ECO Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacji procesowej – cyfryzacji procesów produkcyjnych, relacji z klientami i dostawcami oraz zarządzania personelem przez podmiot Dagat-Eco Sp. z o.o. działający w branży obróbki metali”, dofinansowany z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Cele projektu

Cel projektu jest związany z procesami biznesowymi Wnioskodawcy oraz zmienionymi warunkami rynkowymi związanymi z pandemią COVID 19 – usprawnienie procesów produkcyjnych, współpracy z klientami i dostawcami, obiegiem dokumentów i zarządzaniem pracownikami.

Planowane efekty projektu

Realizacja projektu przyniesie firmie korzyści w postaci:

  • lepszego zarządzania w obszarze produkcji, dostaw, umów z kontrahentami,
  • znacząco zwiększonych możliwości w obszarze zarządzania administracyjnego – zwiększenie możliwości pracy zdalnej, szczególnie istotne w kontekście obecnych uwarunkowań sanitarno-administracyjnych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego w firmie,
  • poprawy relacji z partnerami biznesowymi – przyspieszenie procesu obiegu dokumentów, możliwość wymiany samych dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną.

Całkowita wartość projektu: 300.000 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 255.000 PLN
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt 1

Realizując postanowienia § 11 p. 1 umowy z PARP, informujemy o otrzymaniu dofinansowania projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.