ISO 14001

ISO 14001

W trosce o środowisko naturalne w którym żyjemy i pracujemy, wdrożyliśmy oraz dokonaliśmy certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego opartego o normę PN-EN ISO 14001.