Dotacja PARP

Realizując postanowienia § 11 p. 1 umowy z PARP, informujemy o otrzymaniu dofinansowania projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.